Yıldırım’a İMO Bursa’dan yakın mercek

BURSA (İGFA) – İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, kentin ulaşım sorunlarını gözlemlemeye ve çözüm önerileri sunmaya devam ediyor. Bursa’nın Yıldırım İlçesinde, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü arasında kalan 21 bin metrekarelik alana yapılması planlanan Duaçınarı Kültür Merkezi’ni mercek altına aldı. Trafiğin en yoğun olduğu ana arterlerden birisi olan Ankara Yolu üzerinde böyle bir merkezin yanlış olacağını açıklayan İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, “Bu alan daha önce Köy Hizmetleri, İl Özel idaresi, Bursa Jeotermal AŞ. olarak hizmet vermiş bulunmaktadır. DSİ Bölge Müdürlüğü’nün bulunduğu alanda yapılan imar planı ve imar uygulaması ile belediye adına tescil edilen 9 bin metrekarelik alanlı parsel, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün yanında bulunan ve Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisli 8 bin 300 metrekarelik parselin trampa edilmesiyle elde edilen alanda yıkım işlemlerine başlandı. Bursa ‘da tapu işlemleri Temmuz 2014’ten bu yana Ankara yolunda açılan Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü binasında yapılmaktadır.

Gürsu, Kestel, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin yani 5 büyük merkez ilçenin tek bir noktada toplanması beraberinde pek çok olumsuzluk ve trafik problemini de beraberinde getirmiştir. Bursa’nın diğer ilçelerindeki tüm vatandaşlar tapu işlemi için buraya gelmek zorunda kalmıştır. Park yeri sorunu nedeniyle trafiğin kilitlenerek durma noktasına gelmesine neden olmaktadır. Buna birde Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nden iş makinesi taşıyan devasa TIR’ların caddeye çıkış manevraları da ekleyince trafik işin içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Bölgenin bu sıkıntısı çözülememişken şimdi de yapılmak istenen 850 kişilik salon, 300 kişilik seminer salonu, 250 kişilik iki adet nikah salonu, 2 bin metrekarelik ticaret alanı, 400 araçlık otopark, kütüphane, fuaye alanı ve idari birimler ile yeni ve daha büyük sirkülasyonlu bir merkez açılması ulaşım planlamasının doğru yapılmadığını göstermektedir. Yıldırım Belediyesi, kültür merkezinin alt katına yapılacak 400 araçlık otopark ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nün otopark ihtiyacına da cevap verileceğini düşünse de, beraberinde inşaa edilecek yeni alanların getireceği yük 400 araçlık otoparkın çok üstünde olacaktır” uyarısında bulundu.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ’NE UYGUN YAPILMALI

Bölgenin esas ihtiyacının Otopark Yönetmeliği’nin bölge ve genel otoparkların düzenlenme esaslarını belirleyen kısmın 4. maddesinin uygulanmasının olduğunu açıklayan Başkan Küçükkayalar, maddeyi şöyle aktardı:

“Ana arter yollarda cadde altı, imar mevzuatının izin verdiği meydan, yeşil saha ve parklar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun görülen, (Değişik ibare:RG-31/5/2018-30437) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığı’na ait olmak üzere bu kuruluşlara ait veya tahsisli taşınmazların bahçelerinde; tamamen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kısımlarda, otopark giriş ve çıkışlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması, giriş ve çıkışların bu alanların giriş ve çıkışlarından ayrı olması ve kullanımını etkilememesi koşullarıyla, mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak; korunması gerekli ağaçlara hiçbir şekilde zarar verilmemesi, ağaçlandırma ve bitkilendirme için yeterli derinlikte toprak örtüsü bırakılması ve standartların sağlanması kaydıyla bölge ve genel otopark yapılabilir. Yer altı otoparkları, her durumda trafik tedbirleri alınarak ve yerel trafik etütleri yaptırılmak kaydıyla; trafik yükü hesaplanarak planlanır ve projelendirilir. Bu tür otoparkların yapımı için kurumlar arası (idare ve ilgili kurum) mutabakat ve konuyla ilgili UKOME ya da trafik/ulaşım komisyonu kararı alınması gerekir.”

YILDIRIMIN İHTİYACI YEŞİL ALAN VE TOPLANMA ALANI

Yıldırım gibi sosyal/kültürel etkinliğin az olduğu bir yeri geliştirmek düşüncesini doğru bulduklarını belirten Küçükkayalar, “Yer seçimi son derece yanlış. Merkez, bölgeyi trafik, özellikle de otopark konusunda iyice içinden çıkılmaz hale getirecek bir uygulama olacaktır. Kaldı ki Yıldırım merkezde yeşil alan, park ve afet acil durum toplanma alanları yönünden de sıkıntılıdır. Göç ve nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde bu sıkıntı ileride hissedilir şekilde artacaktır. Barış Manço Kültür Merkezi’ni yıllardır efektif kullanamayan, son dönemde orada açılan kütüphane ile biraz olsun canlanan ilçede aynı kategoride, üstelik cadde boyuna böylesi devasa bir merkez kamu yatırımları açısından ne kadar verimlidir?” sorusunu sordu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GÖRÜŞ ALINMIŞ MIDIR?

Yerel yönetimlerin ihtiyaç ve öncelik eksenli düşünmesi gerektiğine dikkat çeken İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, 14 Eylül 2022 tarih ve 31953 sayılı Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 13. Maddesinde belirtilen “Otopark uygulamaları, katlar alanı (emsal alanı) 10000 m² ve üzerindeki mimari projelerde giriş-çıkış ve ulaşımla ilgili diğer hususları barındıran (araç giriş çıkışının trafik güvenliği ve trafik yoğunluğuna etkileri, trafik etüdleri, otopark çözümleri, çevre ve yol düzenlemeleri, yönlendirmeler, trafik düzenlemeleri ve benzeri) trafik etki analizi hazırlatılır. Söz konusu uygulamalarda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından görüş alınması zorunludur. Yapı kullanma izni alındıktan sonra otopark yerleri plan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak başka amaçlara tahsis edilemez. İdareler, bina otoparklarının kullanımını engelleyici her türlü ihlalleri önlemekle yetkili ve görevlidirler. Aksi uygulamalarda 3194 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.” kararı gereği Yıldırım Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden görüş almış bulunmakta mıdır? Görüş alınmış ise bu görüşü kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x